Disclaimer

De Stichting Pluspunt Leiderdorp besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van de Pluspunt-website en het digitale nieuws. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de Pluspunt-website en/ of het digitale nieuws kunnen geen rechten worden ontleend. De Stichting Pluspunt Leiderdorp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website en/ of het  digitale nieuws of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website of de nieuwsbrief te kunnen raadplegen.

Voor zover op de website of in het digitale nieuws naar derden wordt gelinkt is De Stichting Pluspunt Leiderdorp niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie en/ of geleverde diensten.

De inhoud van de Pluspunt-website en van het digitale nieuws is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, ook niet het Pluspunt -logo, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/ of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd bij De Stichting Pluspunt Leiderdorp.