Contact

Vanaf 1 januari 2019 zal Incluzio Leiderdorp het werk van onder andere Pluspunt overnemen.
Wijziging contactgegevens Pluspunt: Contact

E-mail
Alle mail voor Pluspunt kunt u zenden naar info@pluspuntleiderdorp.nl.
E-mail accounts van medewerkers zijn vanaf 20 december 2018 niet meer in gebruik.

Telefoon
Telefonisch is Pluspunt vanaf 21 december 2018 bereikbaar via 06-401 466 17.
U kunt een bericht inspreken Het antwoordapparaat wordt 3 keer per week afgeluisterd. Zo nodig wordt u teruggebeld.
Ons huidige nummer (071-5413536) wordt overgenomen door Incluzio.

Post
Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening
T.a.v. bestuur
Schepenstraat 7
2352 TE Leiderdorp

Welzijnswerk in 2019 / Contactgegevens Incluzio
Voor vragen over activiteiten, diensten, inzet vrijwilligers en overig welzijnswerk in Leiderdorp vanaf 1 januari 2019, kunt u contact opnemen met Incluzio Leiderdorp.

Website:                     www.incluzioleiderdorp.nl (vanaf eind december beschikbaar)
Email:                         leiderdorp@incluzio.nl
Telefoonnummer:       071-5413536

Pluspunt stuurt uw eventuele mail met een welzijnsvraag die naar info@pluspuntleiderdorp.nl wordt verzonden niet door naar Incluzio!